Biała Podlaska

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej.

Czas trwania: 2021 – 2022
Qśrd = 12 500 m3 / d

Zakres

Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi.

Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

J.V. Technology Witold Woroszyłło Sp. z o.o.

NIP: 645-257-24-13
REGON: 520655980

Konto: Santander Bank Polska S.A.
75 1090 1825 0000 0001 4928 2905

41-922 Radzionków

ul. Męczenników Oświęcimia 25/1
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek