Elbląg

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy                            ul. Mazurskiej 47 w Elblągu” – Element I  realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”

Czas trwania: 2020 – 2021
Qśrd = 22 000 m3 / d

Zakres

Doradztwo technologiczne w okresie realizacji zadania inwestycyjnego.
Koordynacja i nadzór nad pracami rozruchowymi – pełnienie funkcji Kierownika Rozruchu/Technologa.

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek