Jabłonka

„Wykonanie koncepcji budowy biogazowni przy Oczyszczalni Ścieków w Jabłonce”

Czas trwania: 2021 

Zakres

Wykonanie koncepcji instalacji kompletnego węzła fermentacji
z produkcją biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii na istniejącej oczyszczalni ścieków.

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek