Józefów

„Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”. Oczyszczalnia Ścieków w Józefowie.  

Czas trwania: 2019

Zakres

Optymalizacja pracy prasy tłokowej do odwadniania osadu firmy Bucher Unipektin AG

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek