Spółka Wodna „Łeba”

Koncepcja technologiczna.

Czas trwania: 2021 – 2022
Qśrd = 7 500 m3 / d

Zakres

Opracowanie KONCEPCJI TECHNOLOGICZNEJ modernizacji
i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Łebie o instalację beztlenowej stabilizacji osadu nadmiernego w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek