Tomaszów Mazowiecki

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1.b

Czas trwania: 2013 – 2015
Qśrd = 12 000 m3 / d

Zakres

Przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi.

Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek