Żyrardów

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: 

Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie,

Przebudowa przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie.

Czas trwania: 2021 – 2022
Qśrd = 12 500 m3 / d

Zakres

Prace związane z kompleksową obsługą technologiczną w zakresie  doradztwa  technologicznego i realizacji prac rozruchowych w ramach zadania inwestycyjnego oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.

 

J.V. Technology Witold Woroszyłło

NIP: 626-245-69-97
REGON: 241286998

Konto: Santander Bank Polska S.A.
18 1090 1825 0000 0001 4345 0351

41-922 Radzionków

ul. Szymały 85
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek