Realizacje

Realizacje firmy
J.V. Technology Witold Woroszyłło

Obszar działania

R

Oczyszczalnie ścieków

R

Biogazownie rolnicze

2023 – 2024

rok rozpoczęcia realizacji

Tarnowskie Góry-"Repty"

Inwestycja: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tarnowskich Górach – Veolia. Dokładna nazwa opracowania to : „Opracowanie PFU
z rozbudowaną częścią technologiczną i wytycznymi dla innych branż, dotyczącego modernizacji części biologicznej w Oczyszczalni Ścieków „Repty”.

Czas trwania: 2023

Qśrd= 2 375 m3/d

11 301  RLM

Toruń

Inwestycja: Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki osadowej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu – włączenie WKFZ.3 do pracy równoległej.

Zakres: Doradztwo technologiczne w okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

Koordynacja i nadzór nad pracami rozruchowymi – pełnienie funkcji Kierownika Rozruchu/Technologa.

Czas trwania: 2024

Qśrd= 90 000 m3/d

 

2021 – 2022

rok rozpoczęcia realizacji

Biała Podlaska

 

Inwestycja: „Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2021-2022

Qśrd = 12 500 m3/d

103 730 RLM

Bielsk Podlaski

 

Inwestycja: „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej
z infrastrukturą towarzyszącą”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2021-2022

Qśrd = 6000 m3/d

60 000 RLM

Żyrardów

 

Inwestycja:”Zaprojektowanie
i wykonanie zadania pod nazwą:
Modernizacja(przebudowa) oczyszczalni ścieków
w Żyrardowie,
Przebudowa przepompowni przy ul. Gdańskiej
w Żyrardowie.”

Zakres: Prace związane
z kompleksową obsługą technologiczną w zakresie  doradztwa  technologicznego    i realizacji prac rozruchowych w ramach zadania inwestycyjnego oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji rozruchowej
i porozruchowej.

Czas trwania: 2021-2023

Qśrd = 12 500 m3/d

68 000 RLM

Spółka Wodna "Łeba"

Inwestycja: „Koncepcja technologiczna”.

Zakres: Opracowanie KONCEPCJI TECHNOLOGICZNEJ
modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Łebie o instalację beztlenowej stabilizacji osadu nadmiernego w oparciu
o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Czas trwania: 2021

Qśrd = 7 500 m3/d

Nakło nad Notecią

Inwestycja: „Koncepcja technologiczna”.

Zakres: Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu
o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej oraz przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych.

Czas trwania: 2022

Qśrd = 4 900 m3/d

Jabłonka

 Inwestycja: „Wykonanie koncepcji budowy biogazowni przy Oczyszczalni Ścieków w Jabłonce.”

Zakres: wykonanie koncepcji instalacji kompletnego węzła fermentacji z produkcją biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Czas trwania: 2021

 

Spółka Wodna "Łeba"

 

Inwestycja: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko
w nadmorskim regionie turystycznym”.

Zakres: Pełnienie funkcji Technologa w zakresie przygotowania osadu do sekwencyjnej fermentacji, sekwencyjnej pracy biogazowni oraz kofermentacji odpadami biodegradowalnymi.

Czas trwania: 2022-2023

Qśrd = 7 500 m3/d

Pełczyce

 

Inwestycja:„Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni
w Pełczycach”

Zakres: Prace związane
z kompleksową obsługą technologiczną w zakresie  doradztwa  technologicznego
i realizacji prac rozruchowych w ramach zadania inwestycyjnego oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji rozruchowej
i porozruchowej.

Czas trwania: 2022

Qśrd = 900 m3/d

8 250 RLM

Gminne Oczyszczalnie

 

Inwestycja: „Doradztwo technologiczne i prace rozruchowe wraz
z przygotowaniem dokumentacji rozruchowej
i porozruchowej dla inwestycji w Dobroszycach , Kcyni, Klinczu Wielkim, Strzelcach Krajeńskich i Kałuszynie.”

Zakres: koordynowanie
i nadzór nad pracami rozruchowymi, pełnienie funkcji Kierownika Rozruchu/Technologa.

Czas trwania: 2021-2023

 

Kościerzyna

 

Inwestycja: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2022-2023

Qśrd = 3 500 m3/d

Łowicz

 

Inwestycja: „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu
-zadanie IB (bez hydrolizy)”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2022-2023

Qśrd = 13 000 m3/d

97 500 RLM

Białobrzegi

 

Inwestycja: „Wykonanie koncepcji technologicznej dla Oczyszczalni Ścieków
w Białobrzegach”

Zakres: Opracowanie kompleksowej analizy przedinwestycyjnej możliwości wykorzystania potencjału biogazu
z komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków
w Białobrzegach, w tym przeprowadzenie specjalistycznego audytu techniczno(technologicznego)-ekonomicznego oraz opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy części osadowej oczyszczalni.

Czas trwania: 2022

Qśrd = 4 000 m3/d

60 200 RLM

Wołomin

Inwestycja: Rozruch technologiczny instalacji zagęszczania osadu
o wydajności 55 m3/h, wyposażonej w zagęszczacz taśmowy typ AS-H firmy Alfa Laval w Oczyszczalni Ścieków w Wołominie.

 

Czas trwania: 2021

 

Bratoszewice

 

Inwestycja: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach.”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2021

Qśrd = 550 m3/d

3 667 RLM

Wola Krzysztoporska

 

Inwestycja: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej o reaktor
i biogazownię.” We współpracy
z firmą
TERMOPROJEKT  ZACHÓD Sp. z o.o.

Zakres: wykonanie koncepcji instalacji kompletnego węzła fermentacji z produkcją biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Czas trwania: 2021

Qśrd = 1 200 m3/d

2019 – 2020

rok rozpoczęcia realizacji

Elbląg

Inwestycja: „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu” – Element I  realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja gospodarki ściekowej
w aglomeracji Elbląg”

Zakres: Doradztwo technologiczne w okresie realizacji zadania inwestycyjnego,

Koordynacja i nadzór nad pracami rozruchowymi – pełnienie funkcji Kierownika Rozruchu/Technologa

Czas trwania: 2020 – 2023

Qśrd= 22 000 m3/d

165 000 RLM

Biogazownie Kutno I i II

Inwestycja: „Konsultacje
i nadzór technologiczny przy budowie Biogazowni Kutno II o mocy 0,5 MW i optymalizacji pracy Biogazowni Kutno I
o mocy 1,0 MW”

Zakres: wsparcie w pracach projektowych
nadzór technologiczny
udział w pracach odbiorowych
analiza pracy instalacji podczas rozruchu
analiza i optymalizacja systemów sterowania

Czas trwania: 2020 – 2021

Białobrzegi

Inwestycja: „Budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białobrzegach”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika/Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2020 – 2021

Qśrd = 4 000 m3/d

60 200 RLM

Chrzanów Duży

Inwestycja: „Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” – zadania SD, AB i F (Grodzisk Mazowiecki).

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika/Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2019 – 2021

Qśrd = 21 000 m3/d

158 807 RLM

Mogilno

Inwestycja:„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”

Zakres: doradztwo technologiczne w czasie realizacji i rozruchu oczyszczalni.

Czas trwania: 2019 – 2021

Qśrd= 5 000 m3/d

Jaworzno – Dąb

Inwestycja: „Modernizacja Oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb ETAP II „

Zakres: prowadzenie prac rozruchowych wraz z opracowaniem niezbędnych badań i dokumentacji

Czas trwania: 2019 – 2020

Dęblin

Inwestycja: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dęblinie”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2019 – 2020

Qśrd = 4 000 m3/d

30 700 RLM

Józefów

Inwestycja: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”. Oczyszczalnia ścieków w Józefowie.

Zakres: optymalizacja pracy prasy tłokowej do odwadniania osadu firmy Bucher Unipektin AG.

Czas trwania: 2019

2017 – 2018

rok rozpoczęcia realizacji

Chynów

Inwestycja: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych dla gminy Chynów w m. Sułkowice”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2018 – 2019

Qśrd = 509 m3/d

4 426 RLM

Kościan

Inwestycja: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” dla Miasta Kościana w miejscowości Kiełczewo.

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2017 – 2019

Qśrd = 5 500 m3/d

57 566 RLM

Łask

Inwestycja: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu. Koordynacja i nadzór nad pracami rozruchowymi dla całości zadania.

Czas trwania: 2017 – 2019

Qśrd = 8 000 m3/d

57 334 RLM

Garwolin

Inwestycja: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2017 – 2018

Qśrd = 5 500 m3/d

41 250 RLM

2013 – 2016

rok rozpoczęcia realizacji

Skarżyn

Inwestycja: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie”

Zakres: doradztwo technologiczne oraz przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2015 – 2016

Moc cieplna: 1,6 MWt

Swarzewo

Inwestycja: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Ścieków w Swarzewie”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2013 – 2016

Qśrd = 12 000 m3/d

149 900 RLM

Tomaszów Mazowiecki

Inwestycja: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1.b.”

Zakres: przeprowadzenie kompleksowego rozruchu instalacji wraz z dokumentacją rozruchową, porozruchową i przeszkoleniem obsługi. Pełnienie funkcji Kierownika / Technologa rozruchu.

Czas trwania: 2013 – 2015

Qśrd = 12 000 m3/d

Pełna lista referencyjna dostępna w siedzibie firmy

J.V. Technology Witold Woroszyłło Sp. z o.o.

NIP: 645-257-24-13
REGON: 520655980

Konto: Santander Bank Polska S.A.
75 1090 1825 0000 0001 4928 2905

RODO i Polityka prywatności

Zdjęcia i teksty są własnością J.V. Technology Witold Woroszyłło Sp. z o.o.

41-922 Radzionków

ul. Męczenników Oświęcimia 25/1
woj. śląskie

+48 664 905 750

kontakt@jv-technology.pl

profil na LinkedIn

Wykonanie strony: eSpark Karol Wilczek